Doprava a reklamace

Doprava
Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající.Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad s dodacím a záručním listem.Při nákupu nad 6000 Kč včetně DPH je DOPRAVA ZDARMA.V případě, že Váš nákup nepřesáhne tuto částku, účtujeme přepravné v částce 160 Kč včetně DPH.Rozvoz zboží zajišťujeme po celé české republice prostřednictvím přepravní PPL a služby Profibalík české pošty.
Reklamace
Kupující převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem. V případě, že zboží není odebráno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik jeho předání prvnímu přepravci.
Záruční podmínky
V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době na zboží závady, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci. Délka záruční doby činí  24 měsíců, s výjimkami stanovenými zákonem.
Záruka zaniká v následujících případech
-Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace.
-Nevhodným používáním zboží.
-Nedodržením pokynů stanovených výrobcem či dodavatelem.
-Neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží.
-Zboží bylo poškozeno živly.
Vyřízení reklamace
Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách do 3 dní písemně informovat prodávajícího. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné rozdíly v množství či druhu, případné vady zboží, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují, doložit fotodokumentaci.K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka v co nejkratší době od obdržení reklamace, o postupu vyřízení.Vždy je třeba písemného vyhotovení protokolu o zjištěných závadách a formě jejich odstranění, doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky.Reklamace vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.Pokud byla reklamace neoprávněná (závada vznikla špatným použitím nebo chybnou manipulací apod.), prodávající naúčtuje kupujícímu veškeré vzniklé náklady na lokalizaci, logistiku, dohledání potřebných údajů, testování apod. Kupující je povinen tyto náklady uhradit neprodleně, nejpozději však do 14 dní od ukončení reklamačního řízení. Bez úhrady vzniklých nákladů nebude zboží, které je předmětem reklamace, vydáno kupujícímu.Reklamovat zboží nelze z důvodu nepřesných údajů a fotografií uvedených na internetových stránkách obchodu prodávajícího. V případě zjištění neodstranitelné vady bude zboží vyměněno.